Privacybeleid

Bij de JufSheila geven we veel om je privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening. 
We gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen. We stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van de Wereldtrein. In dit beleid vind je welke gegevens we van je verzamelen, waar we de gegevens voor gebruiken, met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden worden gedeeld. We leggen ook uit op welke manier we je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon. Je vindt de contactgegevens aan het eind van deze pagina.

Webwinkelsoftware – WooCommerce 
Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de webshop. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting – Strato webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van provider Strato. Strato verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verzenden
Producten van JufSheila betreffen digitale downloads. Deze zullen direct na betaling via de mail ter beschikking worden gesteld.

Afhandelen van betalingen – Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt je betalingsgegevens, IP-adres, browser, apparaat type en in sommige gevallen je voor- en achternaam, e-mailadres. Mollie zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld. De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Mollie. Mollie heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de website van Mollie.

Cookies – Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wijzigingen privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Geminus IT
Leidekker 12, Leiderdorp

KvK-nummer: 56942257
BTW-nummer: NL002183720B54

Contactpersoon voor privacyzaken
Asad Munaf
asadmunaf@me.com
+31 6 4185 1812