Disclaimer

De materialen van www.jufsheila.nl zijn gemaakt om te gebruiken op school of in andere situaties waarbij het met kinderen gedeeld kan worden.

Materialen & afbeeldingen
Alle materialen en afbeeldingen zijn met zorg gemaakt door mij of ik heb betaald om de afbeeldingen te mogen gebruiken. Het is niet toegestaan om dit materiaal te verspreiden onder je eigen naam. Maak je gebruik van mijn materiaal en wil je hier iets over delen op social media, vermeld dan www.jufsheila.nl als bron.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Juf Sheila. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.